Czy Pan/Pani otrzymał/a negatywną decyzję od UWV?

Adwokaci KCA dysponują potrzebnym znawstwem, oraz ekspertyzą, by zapewnić pomoc w sprawach dotyczących procedury UWV.
Proszę skontaktować się

Czy Pan/Pani otrzymał/a negatywną decyzję od UWV

Udzielamy pomocy w przypadkach sprzeciwniania się wyrokowi UWV lub kazania UWV odnośnie powrotu z Ziektewet (chorobowe) do WW (zasiłek dla bezrobotnych).

Czy został odrzucone zawiadomienie o sprzeciwie?

W przypadku wymagania pomocy prawnej, w sprawie odrzuconego przez UWV zawiadomienia o sprzeciwie, Adwokaci KCA są do dyspozycji, udzielając Panu/Pani wszelkiej pomocy. Zaparaszamy do niepłatnego skontaktowania się z prawnikami KCA, którzy będą brać pod uwagę całość możliwośći prawnych.

Termin wniesienia sprzeciwu i odwołania

W przypadku otrzymania negatywnej decyzji UWV, radzimy natychmiastowego skontaktowania się z nami, ze względu na ustalony sześciotygodniowy termin wniesienia sprzeciwu lub odwołania.

Wniesienie sprzeciwu po upływie terminu?

Generalnie doprowadzi do nieodwołalnego wyroku UWV.    Zapraszamy do nieobowiazkowego skontaktowania się z nami, na pierwsze, zawsze bezpłatne umówienie.